Nadzwyczajna Matka Zbawiciela

Sobór uczy nas, że nadzwyczajna Matka Zbawiciela i pokorna Służebnica Pana, współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyżu, w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i gorącą miłość dla odnowienia życia przyjaźni z Bogiem w duszach Jego dzieci. Dlatego, Ona jest naszą Matką w porządku łaski (por. KK 61).

Jeśli mieliśmy nieszczęście obrazić Boga, zwróćmy się ku Maryi i prośmy Ją, aby nam wyjednała potrzebne przebaczenie win. I tak jak Bóg wybacza nam, my powinniśmy wybaczać, rozumieć i usprawiedliwiać swoich bliźnich.

Matko, opiekuj się swymi dziećmi, aby nie straciły życia odzyskanego przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa