Nadzieja

 Chrześcijanin jest po to, aby głosić światu całym swoim życiem, że pomimo wszystkich niesprawiedliwości, wszystkich zbrodni, wszystkich nienawiści, wszystkich nędzy przygniatających dzisiejszego człowieka, nie powinniśmy tracić nadziei, ponieważ istnieje Ktoś, Kto przyszedł przynieść nam: sprawiedliwość, prawdę, pokój i miłość. Tym Kimś jest Chrystus!