Naczynie miłości

Z trudnością moglibyśmy opisać dom, w którym mieszkała Święta Rodzina w Nazarecie. Nie wiedzielibyśmy, czy widzieć w nim świątynię, gdzie sprawowano gorliwie kult Boży, czy też ognisko domowe, w którym panowała doskonała atmosfera miłości pomiędzy Trzema Osobami tworzącymi Świętą Rodzinę.

Maryja ożywiała wszystkie działania, była jak naczynie zawierające rozżarzone węgle miłości, łączącej te trzy Najświętsze Serca.

Święta Maryjo, doskonała Uczennico Jezusa, spraw, abym także ja była wierną uczennicą Twoją, zdolną promieniować w świecie ciepłem miłości.