Nabożeństwo

Im więcej zbliżymy się do Niepokalanej, tym więcej się uświęcimy.

Matka Boża jest Pośredniczką wszystkich łask, a świętość jest dziełem łaski Bożej.

Diabeł wie o tym, że im bliżej będziemy Niepokalanej, tym więcej łask z Jej rąk otrzymamy. Dlatego też stara się za wszelką cenę odsunąć duszę od Matki Najświętszej, nawet pod pozorem nabożeństwa do Pana Jezusa; on wie, że Pan Bóg taką drogę ustalił: przez Niepokalaną; i wie również, że gdy dusza zejdzie z tej drogi, nie otrzyma tylu łask.

Dlatego też czy wstręt czujemy, czy jesteśmy w ciemnościach czy w jasnościach - zawsze postępujmy drogą Niepokalanej.

Jest bardzo ważną rzeczą, aby życie nasze zawsze było takie, byśmy przez Nią, z Nią i w Niej żyli.

św. Maksymilian Maria Kolbe