Nabożeństwo do Maryi

Nabożeństwo więc, którego uczy bł. Grignion,

jest naprawdę naszym nabożeństwem.

św. Maksymilian M. Kolbe