Na spotkanie Jezusa

 Wyjdź na spotkanie Jezusowi, a On wyjdzie na twoje spotkanie. On zawsze jest pierwszym, który wychodzi i inicjatywa należy zawsze do Niego.

On nas szuka, On nas powołuje, On oczekuje od nas odpowiedzi, ofiarując nam swoją miłość.

Przyjmij więc miłość ofiarowaną ci przez Boga, odpowiedz na Jego wezwanie, ponieważ Bóg chce działać w tobie, lecz także chce działać z tobą.