Na przestrzeni wieków

Na przestrzeni dwudziestu wieków swojej historii Kościół rozważał na wzór Maryi i z Jej pomocą, Słowo Boże- tajemnicę Chrystusa. Integralną częścią tej tajemnicy jest Maryja i sam Kościół.

Testament Jezusa Chrystusa w słowach: "Oto Twoja Matka"- Kościół wypełnił, uważając osobę Maryi za integralną część Tajemnicy Chrystusa oraz jako uosobienie i szczytowy punkt samego Kościoła.

Tak mówi Sobór: "Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiągnął doskonałość...; dlatego chrześcijanie wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót" (KK 65).

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, niech Twoi synowie będą aniołami na ziemi.