Na nasze dobro

 Ile razy przechodzisz trudne momenty, napełniasz się goryczą, a nawet denerwujesz się z powodu krzyża, jaki musisz dźwigać na swoich ramionach. Jeśli w tych momentach będziesz myślał, że to cierpienie znajduje się w planach Bożych odnośnie do ciebie samego i że wszystko powinno pracować na twoje dobro i szczęście, znajdziesz w tym potężny środek łagodzący i wzmacniający w doświadczeniach życia, aby je znosić z większą pogodą ducha i pokojem w sercu.