Na drodze do świętości

Na drodze do świętości Najświętsza Dziewica miała Boga za Przewodnika, który stale z Nią przebywał. Sama praktykowała to, co później powie Jezus: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

Maryja przestrzegała tego, co mówił i czynił Jezus, rozmyślała o tym w swoim Sercu, a następnie wprowadzała w życie.

Także ty powinieneś mieć - jako Przewodników - Jezusa i Maryję i tylko w ten sposób osiągniesz doskonałość. Naśladuj Maryję, bowiem naśladując Maryję, naśladujesz Jezusa.

Święta Maryja wypełnia doskonale plan zbawienia jako przeznaczona do udzielenia ludzkiego Ciała Zbawicielowi i kształtowania Go w naszych sercach.

Matko litościwa, prowadź nas ścieżką doskonałości!