Módl się z potrzeby serca

 Życie Jezusa jest życiem działalności przekraczającej zwykłe postępowanie. Jest to dynamika apostolska dla nas nieosiągalna, a jednak - pomimo tak wyczerpującej pracy - "Jezus spędził całą noc na rozmowie z Bogiem".

Powinieneś się modlić z wewnętrznej potrzeby swego serca. Nie rachuj czasu, jaki masz poświęcić na modlitwę i to nawet pod pretekstem pracy apostolskiej. Naucz się pozostawiać ludzi dla Boga, abyś nie popadł w szkodliwy błąd, że wszystko, co się czyni dla Boga jest modlitwą i w ten sposób nie wpadł w wir zajęć, które nie pozostawiają ci czasu, ani chęci na modlitwę.

Wszystko to, co czyni się dla Boga będzie modlitwą, jeśli rzeczywiście czyni się to dla Boga. Lecz nie można czegoś czynić "rzeczywiście" dla Boga, jeśli najpierw, zanim rozpoczniesz tę pracę, nie dałeś jej życia za pośrednictwem modlitwy.