Módl się do Ojca

 Fakt, że Jezus udawał się samotnie w miejsca ustronne, aby oddawać się modlitwie, zauważamy często w różnych fragmentach Ewangelii i to stanowi cenną naukę dla naszej działalności.

Nie sądź, że im więcej dokonasz w swoim apostolstwie, tym więcej będziesz się musiał przemieszczać lub więcej mówić, czy więcej się przejmować. Prawdziwe apostolstwo nie jest owocem ruchliwego i niespokojnego temperamentu, lecz wewnętrznej siły udzielanej przez Ducha Świętego.

Pracuj wiele w trosce o innych ludzi, lecz więcej módl się do Ojca wszelkiej światłości, aby twoje działania były skuteczne!