Módl się do Maryi

Módl się do Maryi przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inicjatywy, przed wykonaniem jakiegokolwiek zadania.

Proś, aby ubezpieczyła owoc twojej działalności. Nie uczyniłeś nic poza siewem. Jeśli Bóg nie ześle deszczu i słońca, twoje ziarno nie zaowocuje.

Proś, aby naprawiła twoje błędy i nieudolności, niech zmieni twoje braki w skuteczne łaski.

Panno Maryjo, poprzez Ciebie błogosławieństwo Ojca zajaśniało nad ludźmi. Uczyń ze mnie wiarygodnego świadka Chrystusa.