Moc Ducha Jezusa

Jezus jest rzeczywiście posłany przez Ojca dla zbawienia świata. Teraz posyła On ciebie, abyś współpracował w Jego zbawczej misji.

Pewność posłania przez Jezusa powinna dać ci bezpieczeństwo, ponieważ nie jesteś "zabezpieczony" ani przez własne zasługi, ani przez swoje kwalifikacje czy talenty, lecz przez moc Tego, który cię posyła.

Gdy wypełniasz jakieś dzieło apostolskie, uwierz w siebie, lecz nie z powodu siebie, lecz z powodu misji, jaką wypełniasz; z powodu mocy łaski, jaką posiadasz; z powodu mocy Ducha Jezusa, który jest obecny i który cię natchnie do mówienia, kładąc w twoje usta słowa, których należy użyć w danych okolicznościach.