Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej

MRRN, czyli Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej skupia ludzi młodych, którzy w Rycerstwie Niepokalanej (MI) odkrywają drogę rozwoju swojego życia duchowego. Pragną oni poświęcić swoją młodość w służbie Jezusowi i Maryi.

W ruchu uczestniczy każdy, kto poprzez wypełnienie warunków przynależności do MI stał się członkiem MI i ma 16-30 lat.

Każdy członek MI ma możliwość aktywnego włączenia się w działalność ruchu poprzez:

  • tworzenie młodzieżowej grupy parafialnej
  • uczestniczenie w rekolekcjach MI, zjazdach, spotkaniach i innych wydarzeniach (akcjach), organizowanych przez MI dla młodych
  • angażowanie się w posługę animatorską
  • podejmowanie innych inicjatyw, związanych z działalnością MI i MRRN, np.: współpraca z kwartalnikiem "Rycerz Młodych", tworzenie stron internetowych, audycji radiowych, organizowanie koncertów, przedstawień itd.

 

Historia

Od początku do MI należeli młodzi ludzie. Od 2002 jesteśmy w Polsce świadkami "narodzin" Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Skupia on osoby młode duchem i ciałem, kochające Matkę Bożą i chcące współpracować w ewangelizacji świata i tworzeniu Królestwa Bożego na całej ziemi. Wyzwanie to wielkie, ale możliwe do podjęcia; świadczy o tym rosnąca liczba młodzieżowych wspólnot MI. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną" - to hasło, które w pełni oddaje cel i pragnienia członków MRRN. Chrystus umarł za wszystkich ludzi, więc wszyscy powinni być zbawieni. Zadaniem Młodzieżowego Ruchu jest pomoc innym w poznaniu i pokochaniu jedynej prawdziwej Miłości.

 

mrrn.pl - Zasmakuj we wspólnocie!Środki

1. Modlitwa osobista i liturgiczna - to pierwsze i podstawowe pole działania. Polecanie Maryi wszystkich spraw i intencji.

2. Podejmowanie wyrzeczenia, postu, umartwienia - wszystko po to, by "zdobyć cały świat"...

3. Czynny udział w akcjach parafialnych - przygotowywanie obstawy liturgicznej, dekoracji, spektaklów teatralnych, adoracje...

4. Organizowanie spotkań formacyjnych - dla siebie i młodzieży w danym środowisku. Bycie widocznym znakiem obecności Bożej. 5. Propagowanie Cudownego Medalika oraz prasy katolickiej i rycerskiej - według myśli założyciela MI - św. Maksymiliana, aby stosować "wszelkie środki byle godziwe".

Strona Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej dostępna jest pod adresem www.mlodzi.rycerstwo.net