Mistrzyni wiary

Chwała Maryi polega na tym że my, ludzie możemy osiągnąć nasze szczęście wieczne za Jej pośrednictwem. Jej misja polegała na trosce o nas, na cierpieniu dla nas, abyśmy się nie zagubili, lecz osiągnęli wieczną szczęśliwość.

Naśladując naszą wspaniałą Matkę, my, jej dzieci, powinniśmy myśleć także o innych, troszczyć się o nich, żyć dla innych i szukać ich zbawienia.

Musimy realizować apostolstwo, które nas zmusza do pokonania naszego wygodnictwa, naszego lenistwa i zbliżać się do innych ludzi nie po to, aby ich nagabywać czy wtrącać się do ich życia, lecz aby im oferować zbawienie i szczęście.

Matko, Mistrzyni wiary, pilnuj tego, aby Ewangelia przenikała w nasze codzienne życie i wydawała owoce świętości.