Mistrzyni Apostołów

Jakże często Maryja spotykała się z Apostołami przed ich pójściem na świat w celu jego ewangelizacji.

Ona, słodka Matka Kościoła i Mistrzyni Apostołów, miłowała ich wszystkich i wszystkim życzyła w swoim Sercu, aby byli użyteczni, niosąc ludziom orędzie zbawienia zgodnie ze słowami Jej Syna.

Apostołowie czasów obecnych, nie mniej niż dawniej, powinni udawać się do Maryi, aby uzyskać światło Słowa i moc dla działalności ewangelizacyjnej

Święta Maryjo, która otrzymałaś Orędzie Życia, naucz nas ukazywać je całemu światu.