Misja Matki

Każdy z nas posiada własną osobowość i własną misję do spełnienia na ziemi, w której nikt nie może nas wyręczyć ani zastąpić. Maryja Panna też miała taką misję. Całe Jej życie znajduje uzasadnienie w powierzonej Jej przez Boga misji macierzyńskiej.

Sens naszego życia także znajduje swoje uzasadnienie w tym, do czego Bóg nas stworzył i do czego wyposażył nas odpowiednimi darami, postawił nas w miejscu i czasie, otoczył nas osobami i zdarzeniami, które miały wpływ na nasze życie.

Św. Paweł mówi, że "we wszystkich sprawach działa Bóg dla dobra tych, którzy Go miłują" (Rz 8,28).

Czyńmy wszystko dla chwały umiłowanego Boga!

Matko, która odpowiadając na powierzoną Ci misję, dałaś nam swojego Syna, ożywiaj nas i bądź z nami, abyśmy byli wierni misji powierzonej nam przez Boga.