Misja chrześcijanina

Misja chrześcijanina polega na ewangelizowaniu, budowaniu, tworzeniu wspólnoty chrześcijańskiej tam, gdzie jeszcze jej nie ma; na przybliżaniu Chrystusa przez poznawanie Go, głoszenie Jego orędzia w przestrzeniach jeszcze "dziewiczych" dla Światła, wobec ludzi, którzy poszli w kierunku świateł fałszywych.

W miejscach, gdzie Ewangelia była już przepowiadana, tam gdzie Jezus już jest znany, misja ta polegać będzie na pogłębianiu tej znajomości, na jej wzmocnieniu i ustabilizowaniu wspólnoty wiary.

Można powiedzieć, że nasza misja jest bardzo rozległa, obejmuje cały świat, nie jest ograniczona ani przestrzenią, ani granicami czy jakimikolwiek ideologiami.

Lecz jeśli tak mają się sprawy, wynika stąd, że jesteśmy obowiązani, z racji wierności naszej misji, do wchodzenia w miejsca, wspólnoty, zawody, zespoły ludzi, urzędy, stowarzyszenia, dziedziny..., w których istnieje pilna potrzeba tworzenia chrześcijańskiej wspólnoty lub jej wzmocnienia, jeśli już istnieje.