Miłość prawdziwa

Miłość nie polega na uczuciach,
chociaż i te są dobrem (przypadłość),
ale na cenieniu Pana Boga ponad wszystko (Tomasz Morus).

- Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu,
unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszedniego,
ale staraj się wypełnić także rady.

św. Maksymilian Maria Kolbe