Miłość doskonała

Miłość, jaką Maryja żywiła do Boga była miłością naprawdę doskonałą, ponieważ kochała Boga ze wszystkich swoich sił i ta moc miłości była w Niej w takim stopniu, że nikt i nic ze stworzeń nigdy nie zdołał Jej dorównać.

Ona jedyna wypełniła dokładnie przykazanie miłości Boga ponad wszystko, z całego swojego serca, z całej swojej mocy, całym swoim umysłem i z całej swojej duszy.

Miarą naszej miłości do Boga jest miłować Go bez miary, bez granic, bez zastrzeżeń, ani żadnego wyjątku.

Tak twierdzi św. Paweł mówiąc, że nic nie zdoła oddzielić nas od miłości do Chrystusa: ani głód, ani prześladowanie, ani śmierć, ani żadna inna rzecz. Zawsze będziemy z Nim zjednoczeni więzami miłości!

Matko, od ciebie otrzymaliśmy owoc życia, niech nie utracimy tego życia.