Miłość bliźniego

Miłość bliźniego jest drugim przykazaniem Prawa. Miłość ta wymaga, abyśmy bliźniemu nie wyrządzali krzywdy, lecz pragnęli i czynili mu dobrze. Stąd też wynika, że będzie lepsze narazić się na przykrości i poświęcenia, aby tylko nikogo nie zgorszyć. Więcej jest warte życie moralne bliźniego, niż nasze życie fizyczne. Należy poświęcić wszelką wygodę, wszelki konwenans czy zysk oraz wszystko to, co tylko doczesne, aby utrzymać w nas samych i u innych ludzi życie łaski, które nam umożliwi wejście do Królestwa Niebieskiego.