Miłe i przytulne oratorium

Serce Maryi było najbardziej miłym i przytulnym oratorium, najbardziej czystym i świętym, jakie może zbudować nasza wyobraźnia i przyozdobić nasza pomysłowość.

Ojcowie Kościoła nazywają Maryję "Świątynią Jerozolimską", "Mieszkaniem Trójcy Najświętszej", "Tabernakulum Boga", "Stolicą Jezusa Chrystusa" i "Oratorium wierzących".

W Niepokalanym kąciku tego Oratorium, w celi swego Serca, Maryja modliła się, rozmyślała i kontemplowała Boga.

Matko Dziewicza, Panno Święta, naucz nas modlić się w jedności z Tobą i z Jezusem, który oręduje przed Ojcem za Ludem Bożym.