Miara poznania i miłości

Maryja posiadała wszystkie uczucia, jakie istnieją w ludzkiej naturze. Przede wszystkim odczuwała w swoim Sercu miłość.

Maryja kochała Boga i kochała Go tą miłością, odpowiadającą Jej doskonałemu poznaniu Boga. Kochała Go z tą wdzięcznością bez granic, odpowiednią do wszystkich przywilejów i nieporównywalnych łask, udzielonych Jej przez Boga.

Twoja miłość do Boga także powinna odpowiadać tym dwom aspektom: wdzięczności za to wszystko, co otrzymałeś od Niego oraz mierze poznania i wiedzy, jaką o Nim uzyskałeś.

Panno wybrana przez Boga spośród wszystkich stworzeń, naucz mnie wdzięczności Bogu, który mnie uczynił swoim dzieckiem.