Potomstwo Niewiasty
Łukasz N Autor: Łukasz N
Data: 18.06.2023

Potomstwo Niewiasty

"Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy co ich zobaczą uznają że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się wesele w Panu dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, która zakłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak pan Bóg sprawi, że rozplewi się sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów" ( Iz 61,9-11).

Już Izajasz prorokował o ludziach wybranych przez Boga, którzy będą szerzyć sprawiedliwość Boga. I nie chodzi tu nawet o Izraelczyków. Gdyż z powyższego tekstu wywnioskować można, że lud ten będzie ubrany w szaty zbawienia, a jak wiemy zbawienie przyniósł Jezus. O tym plemieniu pisał też święty Ludwik Grignion de Montfort o ludzie wybranym.

Czym będą się wyróżniać od innych?

Przede wszystkim będą uwielbiać Boga w duchu, nie na pokaz,

Będą oddani całkowicie Matce Bożej.

Będą wiele cierpieć dla swojej Królowej, w zamian otrzymają moc Bożą do pokonania szatana,

Będą gardzić wszystkim co ziemskie, w zamian świat będzie gardził nimi,

Będą wiernie naśladować we wszystkim Jezusa Chrystusa.

Kiedy to nastanie?

Myślę, że to pokolenie już jest, i formuje się pod płaszczem Maryi, oni też poprzedzą erę pokoju oraz powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image