Anielska odpust Porcjunkula
Pani Aniołów
Autor: Teresa
Data: 02.08.2022

Pani Aniołów

Ojciec Maksymilian, odwiedzając w 1933 r. Asyż, nie ominął i Porcjunkuli. Dziś "Porcjunkulą" nazywa się pierwszą kaplicę w Niepokalanowie - obecnie sanktuarium św. Maksymiliana. Nową "porcjunkulą" jest również Kaplica Wieczystej Adoracji, w której codziennie można uzyskać odpust zupełny. Również celę śmierci, w której umierał św. Maksymilian w Auschwitz, nazywa się "porcjunkulą". W tamtym miejscu kaźni Święty przygotował na spotkanie z Panem umierających współwięźniów.

Oto, co św. Maksymilian napisał o odpuście Porcjunkuli w wakacyjnym wydaniu "Rycerza Niepokalanej" w 1925 r.

W dzień 2 sierpnia, w święto Matki Bożej Anielskiej widzieć można po kościołach gromadki ludzi wchodzących do świątyni, po krótkiej modlitwie wychodzących i znowu powracających. I tak po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Dlaczego? By uzyskać odpust Porcjunkuli. Czy w każdym kościele można go uzyskać? Nie, ale tylko w kościołach należących do Braci lub Sióstr trzech Zakonów św. O. Franciszka (Grzegorz XV 4 lipca 1622 r.; potwierdził Innocenty XI 22 stycznia 1687 r.). Czy każdy kościół publiczny Trzeciego Zakonu posiada ten przywilej? Nie, lecz tylko te kościoły, których domy są pod posłuszeństwem o. generała Franciszkanów albo bezpośrednio biskupa.

A kościoły dawniej należące do jednego z Zakonów św. O. Franciszka, czy zachowały ten przywilej? Straciły one ten odpust z chwilą, gdy do Zakonu należeć przestały. A szpitalne kościoły? Jeżeli przy którym z nich jest czynnych ośmiu księży Zakonu św. Franciszka, to i w nim odpust Porcjunkuli zyskać można.

A przecież czasem w kościołach parafialnych także istnieje ten odpust? Papież Pius IX udzielił niektórym diecezjom pozwolenia, na podstawie którego można dostąpić odpustu Porcjunkuli tam, gdzie nie ma kościoła należącego do Zakonu św. Franciszka; kościoły jednak odległe o dwie mile włoskie (trzy kwadranse drogi) od najbliższego kościoła mającego przywilej odpustu, nie otrzymują pozwolenia na odpust u siebie. Jeżeli jednak kościół franciszkański powstanie po udzieleniu indultu kościołowi parafialnemu? Wtedy w kościele parafialnym pozostaje odpust. Gdy odpust jest przeniesiony na niedzielę, czy można go też dostąpić w sam dzień święta? Nie można, ale tylko w niedzielę.

Jeżeli gdzie w kościele franciszkańskim jest odpust Porcjunkuli w sam dzień święta, a w parafialnym w niedzielę, czy można w obydwu kościołach dostąpić odpustu? Nie, ale tylko albo w jednym, albo w drugim. Jakie warunki są wyznaczone do dostąpienia odpustu Porcjunkuli? Spowiedź, Komunia św. i nawiedzenie kościoła (lub kaplicy publicznej), do którego przywiązany jest odpust. Czy spowiedź św. trzeba odbyć, albo Komunię św. przyjąć w kościele, do którego przywiązany jest odpust Porcjunkuli? Nie, można w jakimkolwiek kościele. Kiedy należy wyspowiadać się, by warunkowi zadośćuczynić? Wystarczy przystąpić do sakramentu spowiedzi w okresie 8 dni bezpośrednio poprzedzających dzień odpustowy. A kiedy trzeba przyjąć Komunię św.? W dzień odpustu albo nawet w przeddzień. Czy później można odbyć spowiedź i przyjąć Komunię św.? Owszem, można tego dopełnić w ciągu następującej oktawy.

Jak należy rozumieć trzeci warunek, tj. nawiedzenie kościoła (lub publicznej kaplicy), do którego jest przywiązany odpust? Jest to wejście do kościoła odpustowego celem uzyskania odpustu i pomodlenie się tam na intencję Ojca św. Czy wystarczy pomodlić się myślą? Nie, wymagana jest modlitwa ustna. By zyskać odpust Porcjunkuli, jak długo trzeba się modlić? Należy odmówić co najmniej 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu. Jaki odpust się wówczas zyskuje? Odpust zupełny i to tyle razy, ile razy odwiedzi się kościół i ponowi modlitwę na intencję Ojca św.

Kto może korzystać z tych odpustów? Można uzyskać jeden odpust dla siebie, a resztę ofiarować za dusze w czyśćcu. W tym jednak roku jako jubileuszowym wszystkie odpusty należy ofiarować za dusze w czyśćcu. Dusza kochająca szczerze Niepokalaną nie tylko pamięta wówczas o krewnych i znajomych, ale stara się też, o ile obowiązki stanu na to jej pozwalają, zyskać jak najwięcej odpustów, aby je oddać w ręce Niepokalanej na uwolnienie z mąk czyśćcowych tych dusz, które wybawić Jej się najbardziej podoba.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image