Maryja Zwycięska (3) - Kochać Maryję bardziej
Łukasz N Autor: Łukasz N
Data: 08.10.2022

Maryja Zwycięska (3) - Kochać Maryję bardziej

Nastanie to z pewnością, jeżeli wybrani, przez łaskę i światło Ducha Świętego, przyjmą wewnętrzną i doskonałą praktykę nabożeństwa Niewoli Jezusowi przez Maryję. Wówczas będą wyraźnie oglądać piękną Gwiazdę Morza na tyle, na ile umożliwi im to sama wiara. Aby kierując się Jej wskazaniem, zawinąć do bezpiecznego portu, pomimo burz i piratów. Poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się Jej całkowicie w swojej pracy jako poddani i niewolnicy z miłości. Będą doświadczać Jej matczynej miłości i dobroci do swoich dzieci. Będą kochali Ją czule i docenią, jak pełna jest Ona miłosierdzia i jak bardzo potrzebują Jej pomocy. Będą oni uciekać się do Niej we wszelkich swoich potrzebach, jak do ukochanej swojej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa.

Lecz któż będzie tymi sługami i owymi niewolnikami, tymi dziećmi Maryi?

Oni będą sługami Pana, którzy podobnie jak płomień ognia będą rozpalać wszędzie ogień Bożej miłości.

Staną się w potężnych rękach Maryi, "jak strzały w ręku wojownika", którymi będzie Ona przebijać swoich wrogów. Będą, jak dzieci Lewiego, doskonale oczyszczone przez ogień wielkich cierpień i ściśle połączone z Bogiem.

Będą nosić złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w umyśle i mirrę umartwienia w swoim ciele.

Będą oni nieść wszędzie biednym i pokornym słodki zapach Jezusa, ale przyniosą zapach śmierci wielkim, bogatym i dumnym tego świata.

Będą, jak grzmiące chmury, lecące w powietrzu za najmniejszym powiewem Ducha Świętego. Nie przywiązane do niczego, nie dziwiące się niczemu, niczym się nie martwiące, będą wylewać deszcz słowa Bożego i życia wiecznego.

Będą grzmieć przeciwko grzechowi, będę huczeć przeciw światu, będą powalać diabła i jego zwolenników, będą walczyć na śmierć i życie i będą przebijać na wylot obosiecznym mieczem Słowa Bożego wszystkich tych, przeciwko którym zostaną wysłane przez Boga Wszechmogącego.

Z woli Boga Maryja przygotuje ich do rozszerzenia swojej władzy nad bezbożnymi, bałwochwalcami i muzułmanami.

Kiedy i jak do tego dojdzie? Tylko sam Bóg raczy to wiedzieć.

Z naszej strony musimy tęsknić i oczekiwać na Nią w milczeniu.

"Czekając, oczekiwałem" (Ps 39,3 Wlg).

Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image