Maryja Zwycięska (1)
Łukasz N Autor: Łukasz N
Data: 08.10.2022

Maryja Zwycięska (1)

Maryja ma władzę nad aniołami i świętymi w niebie. W nagrodę za swoją wielką pokorę Bóg dał Jej władzę i misję obsadzenia świętymi tronów opuszczonych przez upadłych aniołów, którzy polegli z powodu swojej pychy.

Taka jest wola Boga wszechmogącego, który wywyższa pokornych, któremu poddane niebo, ziemia i piekło, chcąc czy nie chcąc, musi wykonywać rozkazy pokornej Dziewicy Maryi, którą Bóg uczynił

  • Królową nieba i ziemi,
  • Hetmanką swoich wojsk,
  • Skarbniczką Jego bogactw,
  • Rozdawczynią Jego łask,
  • Sprawczynią Jego wielkich cudów,
  • Naprawczynią rodzaju ludzkiego,
  • Pośredniczką ludzi,
  • Pogromcicielką nieprzyjaciół Boga
  • i wierną Towarzyszką Jego wielkoduszności i triumfów.
Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image