Droga Niepokalana Wielki Post
Czas zbawienia
Autor: Teresa
Data: 01.03.2023

Czas zbawienia

Wielki Post to czas zbawczego działania. Czas mojej odnowy, czas porządków. No cóż, Maryja zna się na porządkach, bo przecież w całym swoim życiu nigdy nie miała służby, ale wszystkie czynności wykonywała sama, gotowała, sprzątała, prała, tak po ludzku. A co robiła duchowo? Duchowo Ona również cały czas służyła. Mamy tego przykład gdy była u Elżbiety, gdy w cichej modlitwie i zaufaniu Bogu wspierała zagubionego Józefa, który nie do końca wiedział co ma uczynić, z Nią, swą małżonką. Ona, Niepokalana służyła Słowu, które w Niej stało się Ciałem. Ona, Niepokalana pomagała wzrastać jezusowi w łasce. Towarzyszyła mu podczas Jego apostolskiego posługiwania, podczas Jego Drogi krzyżowej i dzielnie stała pod drzewem krzyża. Ona, Niepokalana służyła uczniom Jezusa, uczyła ich zaufania i przygotowała na przyjęcie daru Ducha Świętego, który najpierw spoczął na Niej, Pełnej Łaski.

W tym czasie Postu, proszę Ją, aby Ona towarzyszyła mi w mojej drodze, w moim wzrastaniu, w moim zaufaniu do Jezusa, takim całkowitym i na zawsze, na jej Wzór. Niech codziennie będzie mniej mnie, a więcej Jej, Niepokalanej w moim sercu, ustach, umyśle i działaniu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image