Bolesna Matka

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej jako centralny punkt rozważań wysuwa proroctwo Symeona i obecność Maryi pod krzyżem jako wypełnienie zapowiedzi Symeona. Podczas tego wspomnienia, oprócz przeżywania męki Jezusa, staramy się uczcić również Jego współcierpiącą Matkę.

Liturgia Kościoła przypomina to, do czego powołani są wszyscy chrześcijanie, tj. do budowania Kościoła również przez cierpienie: "dopełniając braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół".

Podczas Mszy św. modlimy się: "Boże, Ty chciałeś, aby pod krzyżem Twojego Syna stała współcierpiąca Matka; spraw, aby Twój Kościół, razem z Nią uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu".

Prosimy cię, Panie, abyśmy zawsze stali pod Twoim krzyżem razem z Maryją, Twoja i nasza Mamą.

Prosimy Cię także, abyśmy każde cierpienie przyjmowali z wiarą i modlitwą, jak Maryja. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image