Matko Tego, który nas kocha

O Matko Tego, który nas kocha, która byłaś godną nosić Go w swoim łonie i wykarmić swoją piersią, czyż nie możesz lub nie zechcesz udzielić miłości do Niego i do Ciebie, temu, kto Cię o to prosi?

Niech mój duch oddaje Ci cześć tak, jak tego jesteś godna. Niech moje serce miłuje Cię tak, jak to jest słuszne. Niech moja dusza ceni Ciebie tak, jak to jest uczciwe. Niech moje ciało służy Ci tak, jak powinno.

Niech na tym wyczerpie się moje życie, aby cała moja istota śpiewała Ci przez całą wieczność św. Anzelm

Święta Maryjo, uśmiechu, obrazie uśmiechu Boga, niech moje życie stanie się uśmiechem miłości.