Matko szlachetnych uczuć

Cała piękna jesteś, o Maryjo, dlatego błogosławił Cię Bóg. W Twoje ręce włożył aromat niebieski i ozdobił Cię złotem panieństwa. Król umiłował Twoje niepokalane piękno i dlatego Pan jest z Tobą. Wysłuchaj, o Matko Boga, naszych próśb i zanieś je przed Boży Tron.

Matko szlachetnych uczuć, oczyść nasze serce!