Matka żyjących

Mówią o św. Janie Apostole, że będąc już w bardzo podeszłym wieku ciągle powtarzał do swoich uczniów nie inne nauki, tylko jedno przykazanie swojego Mistrza: "Miłujcie jedni drugich". Możemy sobie wyobrazić, że także Matka Jezusa w swoich rozmowach z Apostołami i pierwszymi uczniami nie czyniła nic innego, tylko powtarzała nauki Jezusa o miłości.

W ten sposób, starając się miłować jedni drugich, zaczęli formować Kościół Jezusa Chrystusa.

Także dzisiaj, my, wyznawcy Jezusa Chrystusa, musimy się nauczyć miłować jedni drugich i żyć Ewangelią miłując się wzajemnie. Matka Jezusowa ciągle uczy nas tej miłości.

Matko wszystkich żyjących, spraw, abyśmy dążąc do pokoju, wszyscy stawali w obronie życia.