Matka wszystkich żyjących

W rodzinie Bożej, którą wszyscy tworzymy, Maryja jest Matką naszego Starszego Brata i przez to jest Matką wszystkich braci. Gdy zgodziła się być Matką Jezusa, także z miłością zgodziła się być Matką wszystkich żyjących.

"Maryja, Matka, budzi serce synowskie drzemiące w każdym człowieku i w ten sposób prowadzi nas do rozwijania życia otrzymanego w sakramencie chrztu, przez który staliśmy się synami. Jednocześnie, poprzez ten macierzyński charyzmat powoduje w nas wzrost braterstwa. Maryja w ten sposób sprawia, że Kościół czuje się rodziną" (Puebla 295).

Maryjo, Matko Kościoła, obudź w nas serce syna i brata i połącz nas w budowaniu rodziny Bożej naszym życiem.