Matka wierna Słowu

Św. Łukasz mówi nam, że Maryja zachowywała w pamięci wydarzenia mające związek ze zbawieniem realizowanym przez Jej Syna i rozważała je w swoim Sercu (por. Łk 2,19.51). W Ewangelii Jezus nazwał "szczęśliwą"swoją Matkę, ponieważ słuchała Słowa Bożego i stosowała się do niego w swoim postępowaniu (por. Łk 11,27-28).

Maryja jest Matką i jest doskonałą Uczennicą, otwartą na Słowo Boże i pozwalającą się przeniknąć temu Słowu. Maryja jest Niewiastą Serca zamieszkanego przez Słowo. Ona spełnia wolę Bożą stając się świadomą i aktywną współpracowniczką swego Syna.

Matko wierna Słowu, naucz nas zachowywać Słowo Boże i wprowadzać je w czyn.