Matka ubogich

Niech wszystkie stronice księgi twojego życia zostaną zaakceptowane i zatwierdzone przez Mistrzynię życia.

Na każdej stronicy zapisz akt nabożeństwa do Maryi Panny, jedną modlitwę do Niej.

Nie zapominaj, że jeśli Ona przedstawi Cię Bogu, będziesz z pewnością zbawiony! Mając w księdze twojego życia wpisane nabożeństwo do Panny Maryi, będziesz miał najlepszą gwarancję na wieczne zbawienie.

Matko ubogich, powierzamy w Twoje ręce nasze życie, abyś je przedstawiła Panu Bogu.