Matka Służebnica

Maryja potwierdziła swoje powołanie Matki-Służebnicy swoim "Niech się stanie", w dniu Wcielenia Syna Bożego.

Później, uciekając do Egiptu, czy patrząc na Syna cierniem ukoronowanego, biczowanego i ukrzyżowanego, Jej Serce pozostaje wierne tym wypowiedzianym wtedy słowom.

Całe nasze życie, szczególnie w chwilach trudnych doświadczeń, także powinno wyrażać to: "Niech się dzieje wola Boża".

Panno, która usłyszałaś od Archanioła zwiastowanie wielkiej tajemnicy o Bogu-Człowieku, spraw, abym ja także wcielała w życie Słowo Boże.