Matka rodziny chrześcijańskiej

Byłoby rzeczą bardzo trudną znaleźć choćby jeden dokument w nauczaniu Kościoła, który w takiej czy innej formie, nie odnosiłby się do Najświętszej Maryi Panny i do Jej działania w Kościele. Przedstawiana jest Ona jako przykład i wzór Kościoła, jako najlepszy wyraz prawdy, w wyjaśnianej teologicznie rzeczywistości. Przedstawia się Maryję w relacji do dzieci Bożych, jako pierwszy owoc odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

Prawdziwy czciciel Maryi jest także nie mniej szczerym i wiernym czcicielem nauczania Kościoła, który wie, że od Niego otrzyma prawdę, miłość i posiadanie Boga.

Maryjo, Matko Kościoła, Ty także jesteś Matką rodziny chrześcijańskiej-małego Kościoła.