Matka rodziny Bożej

Odmawiając różaniec, wznosimy do nieba najbardziej autentyczny głos dzieci Maryi, zamierzając ukoronować Jej głowę pięćdziesięcioma różami wyrosłymi na biblijnym polu historii zbawienia. Jest rzeczą dobrą i pożyteczną ukazywać naszą pobożność i cześć do Najświętszej Panny poprzez odmawianie różańca. Niech to będzie podarunek, który codziennie wręczamy Matce Bożej.

Jeśli jest to możliwe, odmawiajmy różaniec w rodzinie, aby nasze najdroższe istoty cieszyły się błogosławieństwem, łaskami i opieką Najświętszej Panienki, która nie może nie słyszeć tej modlitwy.

Któż nie chciałby dla swych najbliższych błogosławieństwa nieba?

Pani nasza, Matko rodziny Bożej, bądź ze swą miłością i czułością matczyną przy nas. Niech nikt nie czuje się w życiu samotny.