Matka prowadzi do Syna

"Chrystus przyszedł do nas przez Maryję i otrzymaliśmy Go od Niej. Jeśli chcemy być Chrystusowi, powinniśmy być maryjni, to znaczy musimy uznać więź istotną, życiową, opatrznościową, jaka łączy Maryję Pannę z Jezusem i która otwiera nam drogę prowadzącą do Niego" (Paweł VI).

Te słowa Ojca Świętego Pawła VI utwierdzają nas i pomagają nam pogłębiać uczucia do Matki Jezusowej. Matka zawsze nas prowadzi do Syna i powtarza nam słowa: "Czyńcie to, co Jezus wam wskaże" (por. J 2,5).

Panno wierna, podtrzymuj moją wiarę i miłość do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, także wtedy, gdy powinienem wejść na Kalwarię i przylgnąć do krzyża jako do jedynego Drzewa Życia.