Matka pokornych

Szukaj Boga, jeśli Go będziesz szukać, to Go znajdziesz i jak Go znajdziesz, zmieni się całkowicie "kolor" i sens twojego życia.

Pokorna Panienka z Nazaretu przyciągała Boga do swego Serca poprzez swoją prostotę.

Gdy Archanioł pozdrowił Maryję jako Matkę Boga, nie uniosła się próżnością, lecz sama siebie nazwała "pokorną służebnicą Pana".

Szukajmy Boga z pokorą Maryi, a spotkamy Go z Nią, tak jak Ona Go spotkała!

Matko pokornych, daj nam serce szczere, w którym może mieszkać Pan.