Matka pięknej miłości

Dla wyznawcy Chrystusa miłość jest motorem działania, lecz jest także wskazówką kompasu, który go orientuje. Miłość jest także celem na drodze wymagającej wysiłku. Miłość stanowi wyjaśnienie życia chrześcijańskiego, podobnie jak to miało miejsce w życiu Maryi, które można by streścić jako życie miłością Boga i bliźniego, w pełni i bez ograniczeń.

Pobożność chrześcijańska nazywa Maryję Matką pięknej miłości. Prośmy Ją, aby nauczyła nas miłować tak, jak Ona miłowała tych, których Ona miłowała oraz z tych samych motywów, dla których Ona miłowała.

Maryjo, która jesteś syntezą doskonałej miłości Boga i bliźniego, naucz nas miłości prawdziwej!