Matka odkupionych

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, stajemy się dziećmi Bożymi i braćmi w Jezusie Chrystusie. Maryja, Matka Jezusa Chrystusa jest Matką Kościoła. Ona żyje uwielbiona w niebie, gdzie uczestniczy w panowaniu Chrystusa Zmartwychwstałego, lecz nie zapomina o ziemi. "Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny" (KK 62).

Maryja, Matka Kościoła, jest także Matką całej ludzkości. Nie tylko czuwa nad Kościołem, lecz opiekuje się wszystkimi ludźmi, ponieważ Jej Serce jest tak wielkie, jak wielki jest świat odkupiony przez Jezusa Chrystusa.

Maryjo, Matko wszystkich odkupionych, wstawiaj się przed Bogiem za wszystkimi narodami i otwórz nasze serca na miłość wszystkich ludzi bez różnicy i wyjątku.