Matka Odkupiciela

Kiedy Słowo wcieliło się w przeczyste łono Maryi, zacny święty Józef nie wiedział jeszcze o tej tajemnicy dokonanej przez Boga w jego Małżonce.

Maryja kochała Józefa i widząc jak cierpi rozterki z powodu swej niewiedzy, Ona także cierpiała niewypowiedzianie. Niemniej jednak, zachowywała milczenie, nie objawiła mu swej tajemnicy, pozostawiła to Bogu, aby On sam mu to objawił. I tak się stało.

Zachowywać milczenie, zachowywać tajemnice, może w pewnych okolicznościach stanowić heroizm, ale będzie to konieczne. Milczenie nie zawsze jest łatwe, ale w pewnych sytuacjach jest właściwe.

Matko Odkupiciela, która stałaś blisko Twojego Syna w milczącym bólu u stóp krzyża, naucz nas zbawczej wartości cierpienia przeżywanego w milczeniu.