Matka Mądrości

Kościół wzywa Maryję jako Stolicę Mądrości, Matkę Bożej Mądrości, Nauczycielkę życia, Matkę Dobrej Rady oraz innymi podobnymi tytułami.

Jeśli chcemy się zagłębić i uczynić postępy w nauce o Bogu, postarajmy się mieć w auli dobrotliwą Nauczycielkę. Ona, jak nikt inny, może nas doprowadzić do poznania, kim jest Bóg i jakie są Jego sprawy.

Kto zna dużo rzeczy, lecz nie zna Boga, nie posiada prawdziwej mądrości. Kto zna praktycznie Boga, w Nim zna wszystkie rzeczy.

Matko Mądrości, udziel nam mądrości ludzi pokornych i szczerych, którzy potrafią widzieć oblicze Boga w ubogich i maluczkich.