Matka Ludu Bożego

Maryja została wybrana przez Boga, aby być Matką Słowa wcielonego. Od tego czasu jest także Matką Ludu Bożego i żyje w historii ludzkości.

Za pośrednictwem Maryi Bóg stał się Ciałem. Wszedł w świat, aby stanowić część Ludu. Ustanowił Centrum historii. Maryja jest punktem łączności nieba z ziemią. Bez Maryi Ewangelia się wyjaławia, zniekształca się i zamienia w ideologię, w spirytualistyczny racjonalizm.

Matko Ludu Bożego, spraw, aby Ewangelia ogarnęła nasze serca i przemieniła nasze życie w głoszenie zbawienia wcielonego w rzeczywistość historii ludzkości.