Matka Kościoła, święto

«Ona zmiażdży głowę twoją»
Rdz 3,15 (Wlg)

Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi, co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę...

Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!


Łatwiej służyć Panu Bogu
niż szatanowi.

św. Maksymilian Maria Kolbe