Matka Jezusa i Matka duchowa

Słowem, które najlepiej uwydatnia życie Najświętszej Maryi Panny jest słowo "Matka", ponieważ jest Nią Ona w podwójny sposób: jest Matką Jezusa i Matką duchową wszystkich ludzi.

Jezus, Jej Syn był zrodzony w miłości, lecz ile musiał wycierpieć, aby dać ludziom życie nadprzyrodzone.

Wybrana przez Boga dla odrodzenia ludzi do życia Bożego, Maryja musiała znosić podobne cierpienia, związane z tak wzniosłym Macierzyństwem. Pomyślmy, że Ona także cierpiała, aby dać nam życie Boże!

Panno Maryjo, bądź błogosławiona przez wszystkie pokolenia, bo dałaś nam Jezusa. Wyznawcy Chrystusa, nie liczmy naszych cierpień, przekazując światu Zbawienie.