Matka Dobrej Rady

Kościół wkłada w usta Maryi słowa: "Ja jestem Matką Dobrej Rady". Być może, mogłaby Ona uczynić nam następującą wymówkę: "Ja jestem Matką Dobrej Rady, lecz nigdy nie wysłuchujecie mojego zdania".

Bylibyśmy bardziej trafni w naszych decyzjach, byłyby one bardziej roztropne, gdyby wpierw były skonsultowane z naszą Niebieską Matką.

Kiedy matka radzi swojemu dziecku, zawsze jej rada bywa trafna, lecz jeśli tą Matką jest sama Matka Boża, możemy być absolutnie pewni prawdy.

Maryjo, ufamy Twoim radom, które nas prowadzą do Jezusa we wszystkich czasach i we wszystkich okolicznościach naszego życia.