Matka Boga - Zbawiciela

Maryja codziennie poświęcała się Bogu i codziennie poświęcała się dla nas, ponieważ celem życia Maryi, istotą Jej istnienia, było być Matką Boga-Boga Zbawiciela.

Ona ustawicznie myślała o oddawaniu siebie samej dla naszego zbawienia, ponieważ Ona wraz ze swoim Synem poświęciła się dla nas i współpracowała dla naszego zbawienia.

Boże, który odwiecznie powołałeś Maryję, aby była Twoją Matką, ożywiaj łaskę naszego Chrztu, która czyni nas dziećmi Bożymi.