Maryja - żywa Świątynia Boga

Maryja Panna miała być żywą świątynią, w której przez dziewięć miesięcy będzie mieszkać Syn Boży. Niebieski Artysta uczynił to Sanktuarium zewnętrznie wspaniałym, ale tym, gdzie ukazał swoją moc i mądrość nieskończoną, była dusza Maryi.

Sam Bóg przygotował dla siebie mieszkanie i dlatego dał Maryi Serce pełne łaski i świętości, nieskończenie piękne, ponieważ miało być Sercem Matki Boga i nieskończenie czułe, ponieważ miało być Sercem Matki wszystkich ludzi.

Panno pełna wdzięku, oddaję się w Twoje ręce, abyś mnie ukształtowała zgodnie z upodobaniem Boga.